VÄLKOMMEN TILL ÅSS
Svenska Ångestsyndromsällskapet är en ideell förening som är politiskt och religiöst neutral. Vår förening verkar i hela landet och utgör ett viktigt stöd för personer som drabbats av olika ångestsjukdomar. Vi sprider kunskap om ångestsyndrom och informerar om vilka former av behandling som finns att tillgå. Vi tar inte ställning för eller emot läkemedel eller terapeutiska behandlingsformer.
Svenska Ångestsyndromsällskapet är en ideell förening som är politiskt och religiöst neutral. Vår förening verkar i hela landet och utgör ett viktigt stöd för personer som drabbats av olika ångestsjukdomar. Vi sprider kunskap om ångestsyndrom och informerar om vilka former av behandling som finns att tillgå. Vi tar inte ställning för eller emot läkemedel eller terapeutiska behandlingsformer.

Vår verksamhet kan sammanfattas i följande mål:

* Bryta de drabbades isolering, främst genom stödgruppsverksamhet
* Erbjuda olika stödformer och hjälp till drabbade och anhöriga
* Bedriva "öppet hus"-verksamhet lokalt för alla medlemmar
* Verka intressepolitiskt och sprida information i samhället om ångestsjukdomar
* Ha telefonjour och ge samtalsstöd för medlemmar
* Anordna informationsträffar och föreläsningar
* Öka förståelsen för ångestproblematiken i sjukvården

Ångestsyndromsällskapet


Telefon: 0346-83790


Email:
agnetajirevall@msn.com

Hemsida:
www.angest.se

Adress:
Ångestsyndromsällskapet
Tulpanv 49
31133 Falkenberg

| 13 SENASTE FÖRETAGEN